توجه: لطفا قبل از افزایش اعتبار حتما شماره فاکتور را یادداشت کنید و پس از انجام تراکنش در بانک ملی حتما شماره پیگیری را یادداشت نمایید

در صورت عدم افزایش اعتبار از منوی افزایش اعتبار، سایت گزینه پیگیری تراکنشهای ناموفق را کلیک کرده و شماره فاکتور را در آن وارد نمایید

Copyright 2008© Vali-e-Asr university