هیات رییسه دانشگاه میزبان کانون خبر / 22 آبانماه  1391


 ساعت بیست تا بیست ودو 21 آبان ماه ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر رنجبر کریمی،آقای دکتر مهرابی معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع انسانی وآقای دکتر جعفری معاونت محترم آموزشی میزبان جمع کثیری از دانشجویان در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه بودند.این جلسه  که با ابتکار کانون خبر برگزار شد با گزارش های مستند وتصویری از قسمت های مختلف با موضوعات گوناگون،برداشتی از برگزاری نوزدهمین کنفرانس شیمی آلی ایران وگزارش تصویری از پنجمین جشنواره ملی حرکت در تهران همراه بود. 

 

 

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+