با استقبال گسترده دانشجویان، برنامه نقد فیلم در دانشگاه برگزار گردید / 29 آبانماه  1391


برنامه نقد فیلم استاد سید سلیمانی از اساتید حوزه ودانشگاه در سالن کنفرانس دفتر مرکزی با حضور حجه السلام صادقی سرپرست نهادنمایندگی مقام عظمای ولایت در دانشگاه وجمع کثیری از دانشجویان در تاریخ 16 آبانماه در سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار شد.

حجه السلام  سیدسلیمانی استادنقد فیلم در ابتدا برنامه در مورد منجی و منجی سازی توسط استکبار جهانی به ایراد صحبت پرداختند وبابیان اینکه همه ادیان یک خصوصیت مشترک در مورد اعتقاد به منجی دارند،به پروژه ویرانگرآخرالزمان سازی استکباراشاره کردند. پس از پخش قسمت هایی کوتاه از چند فیلم، سیدسلیمانی در زمینه منجی و منجی گرایی این موضوع را مطرح کردند که هدف استکبار از ساخت این فیلم ها آن است که ناجی کسی است که به فکر بشر باشد و مهمترین ناجی در این دنیا دولت آمریکا است.سپس موضوع یهود و یهودا که تجسم شیطان در دنیا است را با به تصویر کشیدن مثلث شیطان توضیح دادند.

 پس از پخش قسمت هایی از چند فیلم از سال 1891 تا 2012اوبا تقسیم: 1- اسلام هراسی کلاسیک 2-اسلام ستیزی مقدماتی 3-اسلام ستیزی تهاجمی 4-اسلام ستیزی نوین، وبا پخش فیلم های خروج،جن گیر،کشتی گیرو فیلمی از توهین به پیامبر (ص) به نقد و بررسی حربه های فرهنگی دشمن پرداخت.

 

 

 

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+