دانشگاه ولی عصر (عج) میزبان عارف جلیل القدر حضرت آیت الله احدی / 11 آذرماه 1391


من مست می عشقم  هشیار نخواهم شد              از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد

در تاریخ چهارشنبه 8 آذرماه دانشگاه ولی عصر (عج) میزبان عارف جلیل القدر حضرت آیت الله احدی از شاگردان حضرت آیت الله بهجت وحضرت آیه الله حسن زاده  آملی بود این برنامه توسط معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه راس ساعت 10در سالن آمفی تئاتر شهید ارسلان برگزار شد.

در این جلسه حضرت ایت الله احدی درمورد بعد" لقاء سر" که شامل همه جنبه های معاینات ومکاشفات میشود وبنیانگذار آن" دلیل وراهنمای عرفای  معاصر مرحوم علامه حضرت آیت الله سیدعلی قاضی(ق) بودندبطور مختصر اشاره ای نمودند.ایشان نماز را بلندترین وآسانترین نردبان به سوی حقیقت هستی دانست وبرانجام آن در اول وقت وباحضور قلب تاکیدکرد .

تلقین وفهم اهل هنر یک اشارت است                          کردم اشارتی ومکرر نمیکنم

احدی با اشاره به اینکه علم بالادست وپایین دست داردواینکه علم شناور است با بیان نکته دقیق و باریکی گفت "هرکس علم برایش حجاب بیاورد آن به جای روشنایی ،کفرش خواهد شد واز علما خواست در پی تحصیل علم نافع با پرهیزاز غفلت در پروژه های محصول تفکر بشری باشند.

 

 

 

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+