برگزاری نشست قران ونجوم در دانشگاه ولی عصر(عج)  / 29 آذرماه 1391


در تاریخ 28 آذرماه نشست قران ونجوم به همت معاونت فرهنگی واجتماعی و با حضور آقای دکتر امیدیانی منجم وعضوهیات علمی دانشگاه تهران در ساعت 14 در سالن آمفی تئاتر شهید ارسلان برگزارشد.

ءانتم اشد خلقا ام السماء بنا ها*رفع سمکها فسواها*واغطش لیلها واخرج ضحیها( 27،28و29 سوره نازعات)(آیا آفرینش شما مشکل تراست یا منظومه شمسی؟جوانب آن را بهم آورده،غلظت آنرا بالا برد وآنرا ساخت وشب وروز را درست کرد)

 دراین جلسه که معاونین محترم دانشگاه وتعدادی از اعضای هیات علمی وغیر هیات علمی حضور داشتند آقای دکتر امیدیانی با استناد به آیاتی از قران کریم سیر تحول وپیدایی هستی را با تصاویری برگرفته از تلسکوپهای پیشرفته  جهان توضیح دادکه بسیار موردتوجه حاضرین قرارگرفت .لازم به ذکراست در ساعت 20 همین تاریخ در سالن کنفرانس سازمان مرکزی هم این برنامه  تکرارشدومورداقبال وتوجه دانشجویان قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+