برگزاری اولین جلسه شورای صنفی  اعضای غیر هیات علمی دانشگاه / 8 دی ماه 1391


اولین جلسه شورای صنفی  اعضای غیر هیات علمی دانشگاه درتاریخ چهارشنبه 6دیماه سالجاری راس ساعت 9:30 صبح با حضور کلیه اعضا تشکیل وباانجام رای گیری وبا اکثریت آراء:

آقای محسن ارسلان /  بعنوان رییس شورا

سرکار خانم سعادت روانگرد / نایب رییس

مرتضی میرزایی / دبیر وسخنگو

انتخاب شدند لازم به ذکر است که دراین جلسه  دفتر جذب اعضای هیات علمی دانشگاه با شماره تلفن 2171 جهت مراجعه همکاران وتشکیل جلسات این شورا انتخاب گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+