بازدید ریاست محترم دانشگاه از طرحهای عمرانی  / 14 دی ماه 1391


در تاریخ چهارشنبه 13 دیماه آقای دکتر رنجبر کریمی ریاست محترم دانشگاه  بمدت چند ساعت به اتفاق معاونین محترم دانشگاه از طرحهای عمرانی :خانه فرهنگ ،دریاچه مصنوعی ، محوطه سازی جلوی دانشکده علوم پایه ،فاز دوم دانشکده علوم پایه،،پیشرفت های فیزیکی میدان شهداء،سالن آمفی تئاتر، کتابخانه مرکزی، حسینیه در حال ساخت دانشگاه در ضلع جنوبی مسجدامیرالمومنین(ع) ،محوطه سازی اطراف دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ،تعدادی از خانه های در شرف اتمام اساتید ومزرعه کشاورزی وگلخانه ها بازدید کردند واز پیشرفتهای حاصله قدردانی نمودند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+