دیدار هیات رییسه محترم دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی  / 18 دی ماه 1391


برای دومین بار در سالجاری آقای دکتر رنجبرکریمی رییس محترم دانشگاه به اتفاق معاونین محترمشان درتاریخ دوشنبه 18 دیماه  به دانشکده کشاورزی رفت وپای درد ودلها وبیان مشکلات اعضای هیات علمی این دانشکده نشستند.

در ابتدای این دیدارآقای دکتر تاج آبادی رییس محترم  دانشکده تحقیقات وپژوهش های  علمی کشاورزی پس از عرض خیر مقدم به ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده در دوسال  اخیر پرداخت وافق این دانشکده راتا سال 95 پیش بینی کرد.

دکتررنجبرکریمی نیزپس از استماع این گزارش با بیان سخنانی کوتاه از پیشرفت های  مروجان علم کشاورزی این دانشکده  قدر دانی واهمیت دانشکده کشاورزی درشهرستان را یادآور شده و وآمادگی خودرا راجهت رفع مشکلات پیش راه محققین این دانشکده اعلام وبرای ایجاد یک گلخانه پژوهشی مجهزقول مساعددادند.

در ادامه تعدادی از اعضای هیات علمی این دانشکده به بیان مشکلات وپیشنهادات خود پرداختند.

 

 

 

 

   

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+