تصاویری از برگزاری کارگاه آموزش و روش تدریس  / 30 دی ماه 1391


 این کارگاه در روز چهارشنبه 27 دی ماه برگزار گردید

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+