برگزاری کارگاه آموزشی توسط دفترارتباط خانواده بادانشگاه   / 30 دی ماه 1391


دومین کارگاه آموزشی باموضوع نقش والدین درآمادگی  دانشجویان برای کنکورکارشناسی ارشد،برگزارشد.مدرس کارگاه خانم حداد(مدیردفترارتباط خانواده بادانشگاه)بودند.که نکات مهمی درباره نقش والدین درموفقیت،کاهش اضطراب،برنامه ریزی،تمرکزحواس وتقویت حافظه فرزندان ارائه دادند.درپایان بسته ارسالی حاوی 6بروشورباعنوان بسته ارسالی برای فرزندان آماده برای کنکور کارشناسی ارشد،اهداء گردید

 

 

 

   

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+