برگزاری نشست صمیمی اعضای هیآت علمی دانشکده ریاضی با هیات رییسه دانشگاه / 2 بهمن 1391


درتاریخ 1بهمن ماه سالجاری آقای دکتررنجبرکریمی به اتفاق معاونین محترم پژوهشی،آموزشی،توسعه مدیریت ومنابع وفرهنگی واجتماعی درنشست صمیمی اعضای هیآت علمی دانشکده ریاضی شرکت کردندوازنزدیک بامشکلات ودرددل های آنان آشناشدند.

درابتدای این نشست آقای دکترافشین ضمن عرض خیرمقدم به هیأت رئیسه دانشگاه،ازاساتیدخواست تابه بیان مشکلات،درددل هاوپیشنهادات خودبپردازند

ازمهمترین پیشنهادهای مطروحه این نشست :کمک وتقویت اعضای هیأت علمی جهت راه اندازی شرکت های دانش بنیان،ساخت دانشکده مجزای ریاضی،اختصاص اتاق مجزا جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخصوص درمقطع دکتری، تعین کارشناس آموزشی دانشکده ویامعاونتی برای مدیر گروه آموزشی،راه اندازی شرکت مشاوره آماری،ایجادآزمایشگاه شبکه برای دانشجویان کامپیوتر،تهیه دفترچه ای ازآئین نامه ها وبخش نامه های آموزشی،رفاهی وغیره جهت استفاده اعضای هیأت علمی ومشخص شدن وجوه واریزی به حساب اعضاء درفیش حقوقی الکترونیکی و....

آقای دکتررنجبرکریمی ریاست محترم دانشگاه هم پس ازشنیدن این صحبت هاوپیشنهادهاپس ازعرض تسلیت شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع)وتشکرازافتخارات این دانشکده درسال جاری علی الخصوص ریاست  پروفسوردهقان درانجمن ریاضی ایران  این ها را موهبت الهی دانسته وشکرگذاری نمودند

رئیس محترم دانشگاه باقرائت تعدادی ازمشکلات مطرح به پاسخگویی پیرامون آنهاپرداخت وازهمه اساتیدخواست باارسال پیامک،ایمیل و... نسبت به طرح مشکلات،ایده ها،یشنهادات وانتقادات اورادرامرمدیریت دانشگاه یاری نمایند

ایشان ساخت دانشکده ریاضی مجزا رامنوط به شروع این مهم ازطرف خیرین اعلام وازشروع ساخت مجتمع کلاس های دانشگاه بامتراژ15000مترمربع درآینده نزدیک خبرداد.وی باتوجه به تفاوت وماهیت رشته های مختلف دانشگاه اختصاص بودجه هاوتجهیزات رابه شرط درنظرگیری این تفاوت ها،درجه بندی هاواولویت هااعلام وآمادگی خودرادرچارچوب قانون درحمایت ازپژوهش های کاربردی وایجادشرکت های دانش بنیان به سمع اساتیدرسانیدند

دراین جلسه آفای دکتررنجبرعسکری معاونت محترم پژوهشی ،آقای دکترجعفری معاونت محترم آموزشی وآقای دکترمهرابی معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع انسانی هم به تعدادی ازمشکلات پاسخ دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+