برگزاری جلسه هم اندیشی و راهبردی فعالیتهای قرآنی دانشگاه  / 7 اسفند 1391


 

در تاریخ یکشنبه 29/11/91در سالن کنفرانس سازمان مرکزی به منظور بررسی عملکرد دستگاههای مختلف فرهنگی برای اجرای هرچه بهتر وبیشر فعالیتهای قرآنی در دانشگاه با حضور سرپرست نهاد ،مدیر امور فر هنگی ، ائمه جماعات ،کارشناسان واحد خواهران نهاد، اعضای تشکل هایی مذهبی و فعالان قرانی دانشگاه و برگزیدگان مسابقات قرانی  برگزار گردید.در ابتدای جلسه جناب حجة الاسلام صادقی سرپرست نهاد ضمن عرض خیر مقدم  وبیان نقطه نظرات خود خواستار ارائه نظرات سایر شرکت کنندگان شدند .وخانم کریم زاده مسئول امور خواهران نهاد فعالیتهای قرآنی اجرا شده در ترم های کذشته  وسایر شرکت کنندگان  نیزنظرات خود را بیان کردند ومقرر گردید....1

- با توجه به اهمیت نقش ائمه جماعات وکارشناسان واحد خواهران زمان حضور درخوابگاه افزایش یابد

2-دعوت از سخنرانان مطرح وخو ب کشوری برای بیان زیبایی های قرآن ورفع شبهات رایج بین دانشجویان انجام شود

3- تغییردر اجرای برنامه های محافل قرآنی وتبلیغات وسیع برای این جلسات

 4- برپایی نمایشگاه قرآن و عرضه محصولات  قرانی

5-استفاده از ائمه جماعات وکارشناسان خواهربرای تقویت فعالیتهای قرآنی در حلقه های معرفت صالحین

6-افزایش امکانات قرآنی خوابگاهها

...وهمچنین  در این  جلسه اعلام شد  که به زودی کتابخانه تخصصی قرآن در دانشگاه تأسیس می شود وتابحال حدود 80میلیون ریال کتاب برای  راه اندازی آن خریداری شده است.

 

 

   

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+