فعالیتهای دانشکده کشاورزی داشگاه ولی عصر(عج) در سال 1391 و برنامه های این دانشکده در سال 1392 / 8 اسفند 1391


 

 

دکتر تاج آبادی - ریاست دانشکده کشاورزی

 

فعالیت های انجام شده دانشکده کشاورزی در سال 91:

1) گشایش دوره ی دکتری علوم خاک
2) گشایش دوره ی دکتری حشره شناسی
3) گشایش دوره ی دکتری علوم باغبانی
4) اخذ مجوز دوره ی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
5) تکمیل وبهره برداری از آزمایشگاه دفتر فنی سابق (حدود 250 متر مربع)
6) تکمیل امور ساختمانی و کابینت کاری مجتمع آزمایشگاه مرکزی(750متر مربع)
7) اخذ مجوز دوره دکتری بیماری های گیاهی
8) چاپ چهار مقاله علمی پژوهشی به ازاء هر عضو هیئت علمی
9) بررسی پرونده ی دانشیاری 4 نفر از اعضاءهیات علمی
10) فارغ التحصیلی 55نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد
11) فارغ التحصیلی 180 نفر از دانشجویان کارشناسی
12) پیوند زنی حدود 20 هکتار از باغ پسته
13) احداث کلکسیون میوه های گرمسیری یا نیمه گرمسیری(یک هکتار)


برنامه های دانشکده ،کشاورزی برای سال 92:
• پیگیری احداث فاز دوم دانشکده کشاورزی
• احداث گلخانه پژوهشی مجهز با وسعت حدود 1500 متر مربع
• تجهیز وبهره برداری از مجتمع آزمایشگاه مرکزی
• اخذ مجوز دوره ی دکتری زراعت
• اخذ مجوز دوره ی دکتری اصلاح نباتات
• اخذ مجوز دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد آبیاری
• اخذ مجوز دوره ی کارشناسی بیوتکنولوژی
• استخدام اعضاء هیات علمی مورد نیاز دانشکده در رشته ی آبیاری،باغبانی و بیوتکنولوژی
• حرکت به سمت اجرای طرح های پژوهشی کاربردی
• افزایش درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی به حدود %40
• افزایش تعداد مقالات علمی پژوهشی اعضاء هیات علمی از 4 به5 مقاله به ازاء هر عضو هیات علمی
• کاهش نسبت استاد یار به دانشیار

 

   

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+