ریاست دانشگاه:

دکتر رضا رنجبرکریمیتحصيلات: دكتراي شیمی
شماره تماس: 3202293-0391
دورنگار: 3202289-0391
آدرس پست الکترونيکي: R.Ranjbarkarimi@vru.ac.ir
 
سیستم پاسخگویی مسوولین دانشگاه ولیعصر(عج)
 

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+