گالری عکس دانشگاه:

مسجد زیبای دانشگاه

سردر پردیس اصلی

سالن کنفرانسها و سمینارها

کتابخانه دانشگاه

دانشکده کشاورزی

مرکز کامپیوتر دانشکده علوم

مزار شهدای گمنام

دانشکده علوم اقتصاد

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+